Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Uprzejmie informujemy, że na terenie Gminy Łopuszno / Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie powstała wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego pod adresem ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno. Została utworzona w ramach Projektu „Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Województwa Świętokrzyskiego, Oś 9 – Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Ułatwienie dostępu do wysokiej jakości usług społecznych i zdrowotnych, Poddziałanie 9.2.1 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych. Włączona została w struktury Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie. Zakresem swojego działania obejmuje gminę Łopuszno i gminy Partnerów Projektu (Bieliny, Bodzentyn, Chęciny, Daleszyce, Górno, Miedziana – Góra, Mniów, Nowa – Słupia, Pierzchnica, Sitkówka Nowiny). Celem działalności Wypożyczalni jest zniwelowanie skutków niepełnosprawności i ograniczeń związanych z podeszłym wiekiem poprzez właściwy dobór  i dopasowanie sprzętu rehabilitacyjnego.

Wypożyczenie sprzętu jest bezpłatne.

Osoba zainteresowana wypożyczeniem sprzętu składa w Wypożyczalni pisemny wniosek
o użyczenie sprzętu stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Regulaminu

Wypożyczalnia jest czynna:

– środa od godziny 10.00 do godziny 13.00.

– czwartek od godziny 11.00 do godziny 15.00.

Zarządzenie Nr 30-2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach

Załaczniki do Zarzadzenia Nr 30-2019

Do pobrania:

wniosek

oświadczenie

upoważnienie

zaświadczenie

wzór umowy