Centrum Usług – Współpraca Na Rzecz Społeczności Lokalnej – Lokalna diagnoza wyzwań i potrzeb społecznych na terenie powiatu kieleckiego na lata 2019-2022

Lokalna diagnoza jest dokumentem wskazującym usługi społeczne zdiagnozowane i zaplanowane do realizacji w ramach projektu :”Centrum usług  – współpraca na rzecz społeczności lokalnej.” Dokument przygotowany został przez lidera i partnerów projektu. 

Załączniki:

Lokalna diagnoza

Zarządzenie Dyrektora 1_2019