Klub Senior + w Piotrowcu

Klub Senior + w Piotrowcu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Klub Senior + w Piotrowcu, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

KLUB SENIOR + W PIOTROWCU

 

Klub Senior + w Piotrowcu działa w ramach Programu Wieloletniego „Senior+” na lata 2021-2025 edycja 2021 Moduł II „Zapewnienie funkcjonowania Klubu Senior+”, w strukturze Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Został utworzony w celu integracji i aktywizacji społecznej oraz zaspokajania potrzeb kulturalnych środowiska osób starszych w Gminie Łopuszno. Klub dysponuje 15 miejscami. Jest  otwarty codziennie przez 4 godziny.

Siedzibą Klubu jest lokal usytuowany w miejscowości Piotrowiec. Lokal wyodrębniony na Klub Seniora zajmuje łączną powierzchnię 350 m2, w tym pomieszczenie ogólnodostępne, pomieszczenie kuchenne, 3 łazienki, wydzielone miejsce pełniące funkcje szatni, pomieszczenie wyposażone w kanapy i meble, korytarz.

Bezpośredni nadzór nad działalnością Klubu sprawuje Kierownik GOPS Łopuszno. Uczestnikami Klubu Senior + mogą być osoby nieaktywne zawodowo, które ukończyły 60 lat i są mieszkańcami Gminy Łopuszno. Uczestnictwo w zajęciach jest dobrowolne i bezpłatne.

Celem Klubu jest rozpoznawanie potrzeb seniorów oraz rozwijanie ich zainteresowań poprzez organizację atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego w bezpiecznej i przyjaznej przestrzeni. Ponadto Seniorzy mają możliwość uczestniczyć w spotkaniach tematycznych, zajęciach kulinarnych, edukacyjnych, kulturalnych, plastycznych i ruchowych. Dzięki tym działaniom seniorzy są zabezpieczeni przed wykluczeniem społecznym, co zapobiega procesom marginalizacji.

Seniorzy mają dostęp do infrastruktury pozwalającej na aktywne spędzanie wolnego czasu. W swojej ofercie Klub Senior + realizuje zamierzone cele poprzez organizowanie i prowadzenie zajęć kulinarnych, artystyczno-plastycznych, ruchowych, czytelniczych, wyjazdów do teatru oraz na wycieczki.

Aktywność Seniorów gwarantuje kontrolę nad swoim życiem i nad decyzjami, które ich dotyczą.  A społeczność lokalna zyskuje grupę ludzi chętnych do dzielenia się swoim czasem, pomocą i doświadczeniem.