Podsumowanie działalności Klubu Senior + w Piotrowcu