Klauzule dotyczące spełniania obowiązku informacyjnego z Art 13 RODO - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie