Gminna Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Łopusznie na lata 2009-2015 - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie