„TWORZENIE LOKALNYCH SYSTEMÓW WSPARCIA DLA SENIORÓW” projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PLUS (EFS+) w ramach programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Świętokrzyskiego 2021-2027