Protokół z wyboru najkorzystniejszej oferty na zapytanie ofertowe z dnia 15.07.2021