Zapytanie ofertowe dotyczące zakupu i dostawy doposażenia 5 Placówek Wsparcia Dziennego w ramach Projektu „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Łopuszno”