Trwałość projektu PWD – rekrutacja

Trwałość projektu PWD – rekrutacja, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Fundacja Restart wraz z Gminą Łopuszno/Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie realizuje projekt pn. „Placówki Wsparcia Dziennego w gminie Łopuszno”. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, Poddziałanie 09.02.01 Rozwój wysokiej jakości usług społecznych.

Celem projektu jest rozwój i zwiększenie dostępności do wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej poprzez utworzenie 5 Placówek Wsparcia Dziennego (PWD w miejscowościach: Gnieździska, Eustachów, Łopuszno, Dobrzeszów, Rudniki) dla 72 dzieci (36 dziewcząt, 36 chłopców, w tym 2 osoby z niepełnosprawnościami (1 dziewczynka z niepełnosprawnością) z gminy Łopuszno w okresie 26 miesięcy od 01 maja 2021r. do 30 czerwca 2023r.

W ramach projektu zostaną zrealizowane zadania:

– Doposażenie 5 Placówek Wsparcia Dziennego

– Placówki Wsparcia Dziennego

Wartość projektu 1 461 450,00 zł w tym dofinansowanie w wysokości 1 346 250,00zł oraz wkład własny w wysokości 115 200,00 zł

Okres realizacji projektu  od maja 2021 do czerwca 2023

Miejsce realizacji projektu gmina Łopuszno

Projekt podlega trwałości w okresie co najmniej 26 miesięcy od zakończenia projektu tj. od 01.07.2023r. do 31.08.2025r. (rozumianej jako instytucjonalna gotowość do świadczenia usług).

REKRUTACJA

Informujemy, że rekrutacja w ramach trwałości projektu odbywa się w sposób ciągły.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne są w Biurze projektu (sekretariat) – w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie ul.  Strażacka 12, oraz stronie internetowej: fundacjarestart.org.pl oraz gops-lopuszno.pl/projekty

Poniżej znajdują się formularze zgłoszeniowe:

Formularz zgłoszeniowy Uczestnika Projektu   pobierz  ➜    formularz zgłoszeniowy – trwałość

Deklaracja Uczestnika Projektu  pobierz  ➜   Deklaracja

Oświadczenie Uczestnika Projektu pobierz   ➜   oświadczenie

Regulamin Projektu  pobierz  ➜    regulamin_projektu – trwałość