Film “Czy warto zostać rodziną zastępczą”

“Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zaprasza do obejrzenia filmu na temat czy warto zostać rodziną zastępczą:    Materiał powstał w ramach kampanii promującej rodzicielstwo zastępcze pn. “Zostań rodziną zastępczą”. Kampania prowadzona jest w ramach projektu pozakonkursowego “Centrum Usług – Współpraca na rzecz społeczności lokalnej”.

Konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Konkurs na realizację zadania publicznego z zakresu realizacji usług opiekuńczych poprzez zorganizowanie imprez kulturalnych i wsparcia intergracyjnego karta oceny formalnej oferty karta oceny merytorycznej oferty oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych Zarządzenie nr 11 2019 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie