STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że od 01 września 2021r. do 15 września 2021r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2021/2022. Stypendium  może otrzymać uczeń/słuchacz znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, …

Zasiłki rodzinne – nowy okres zasiłkowy 2021/2022

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że od 1 sierpnia 2021r. przyjmuje wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego oraz dodatków do zasiłku rodzinnego na nowy okres zasiłkowy 2021/2022. Wnioski można również składać w formie elektronicznej. Ustalenie prawa do zasiłku oraz wypłata świadczenia powinna nastąpić do 30 listopada, jeżeli rodzic złoży wniosek z wymaganymi …

Ważna informacja dotycząca świadczenia „DOBRY START” (300 Plus)!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że w dniu 3 czerwca 2021r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1006).          Ustawa ta zmienia brzmienie art. 187a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, stanowiącego podstawę do wydania przez Radę …

Link do strony e – Urząd Skarbowy: 👇 https://www.swietokrzyskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-kielcach/wiadomosci/aktualnosci/-/asset_publisher/nr6U/content/zalatwiaj-swoje-sprawy-przez-e-urzad-skarbowy-a-wizyte-w-urzedzie-umawiaj-na-podatki-gov-pl?redirect=https%3A%2F%2Fwww.swietokrzyskie.kas.gov.pl%2Fizba-administracji-skarbowej-w-kielcach%2Fwiadomosci%2Faktualnosci%3Fp_p_id%3D101_INSTANCE_nr6U%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1%26_101_INSTANCE_nr6U_advancedSearch%3Dfalse%26_101_INSTANCE_nr6U_keywords%3D%26_101_INSTANCE_nr6U_delta%3D8%26_101_INSTANCE_nr6U_cur%3D2%26_101_INSTANCE_nr6U_andOperator%3Dtrue#p_p_id_101_INSTANCE_nr6U_

Naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego otworzył procedurę naboru kandydatów na członków do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji. Formularze Zgłoszeniowe do Świętokrzyskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego należy składać do 11 maja 2021 r. Więcej informacji znajduje się w poniższym linku 👇 https://www.swietokrzyskie.pro/ogloszenie-marszalka-wojewodztwa-swietokrzyskiego-w-sprawie-otwarcia-procedury-naboru-kandydatow-na-czlonkow-swietokrzyskiej-rady-dzialalnosci-pozytku-publicznego/?fbclid=IwAR1dCJejYUPp2JVXmVBloZfSMQvPtF9RJDSr4JzTgKtJ4Pa2FGd7BtvR4gY