Stypendium szkolne 2020/2021

Od 1 września 2020 roku rusza nabór wniosków o przyznanie stypendium szkolnego na okres zasiłkowy 2020/2021. Zapraszamy do zapoznania sie ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi świadczenia, dostepnymi na stronie tut. Ośrodka w zakładce “stypendia socjalne”

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500+)

W lipcu 2019 roku zniesiono kryterium dochodowe na rządowe świadczenie wychowawcze. Świadczenie wychowawcze zaczęło przysługiwać na każde dziecko, niezależnie od dochodu. Warunkiem otrzymania świadczenia 500 plus było złożenie odpowiedniego wniosku w stosownym terminie. Wraz z nowelizacją ustawy o 500 plus okres rozliczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021 roku. Wcześniej obowiązywał on do końca września …

Pomoc dla rodzin, których dzieci nie uczęszczają do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, iż osoby, których dzieci dożywiane są w szkołach na podstawie decyzji wydanej przez tutejszy Ośrodek w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych mają możliwość ubiegania się o przyznanie na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Wymaga to indywidualnego  zgłoszenia  rodzica/opiekuna do Ośrodka Pomocy Społecznej …

Od 16 kwietnia 2020 obowiązek zasłaniania ust i nosa !!!

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzany jest obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy. Przedłużone są również obecnie obowiązujące …