Kontakt - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie