Kontakt - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

ul. Strażacka 12,
26-070 Łopuszno
tel. 41 39 14 282
e-mail: gopslopuszno@poczta.onet.pl