Fabryka młodości – Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert