Fabryka młodości - Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie