Inspektor Ochrony Danych

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie powołany został Inspektor Ochrony Danych:

Robert Łabuda / Inspektor Ochrony Danych /  email: inspektor@cbi24.pl