Inspektor Ochrony Danych - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie powołany został Inspektor Ochrony Danych:

Tomasz Olbratowski / Inspektor Ochrony Danych /  email: inspektor@cbi24.pl