Kadra

 

L.p. Imię i nazwisko Stanowisko Dane kontaktowe
1. Mariusz Łuszczyński Kierownik 41 39 14 282

e-mail: mluszczynski@gops-lopuszno.pl

Księgowość
2. Joanna Rowińska Księgowa 41 39 14 282

e-mail: jrowinska@gops-lopuszno.pl

Pomoc środowiskowa
3. Ewelina Stachura Pracownik socjalny 41 39 14 282; kom. 572 792 983

e-mail: estachura@gops-lopuszno.pl

4. Wioleta Kramarczuk Pracownik socjalny 41 39 14 282; kom. 572 792 983

e-mail: wkramarczuk@gops-lopuszno.pl

5. Barbara Serafin Pracownik socjalny 41 39 14 282; kom. 572 792 983

e-mail: bserafin@gops-lopuszno.pl

6. Barbara Gołębiowska – Prędota Pracownik socjalny 41 39 14 282; kom. 572 792 983

e-mail: bpredota@gops-lopuszno.pl

7. Ewelina Szrębowata Asystent rodziny 41 39 14 282; kom. 572 792 983

e-mail: eszrebowata@gops-lopuszno.pl

Świadczenia wychowawcze – 500 PLUS
8. Małgorzata Bugno Inspektor do spraw świadczeń wychowawczych, organizacyjnych i kadr 41 381 27 51, kom. 572 788 137

mbugno@gops-lopuszno.pl

9. Anna Nyga Pomoc administracyjna 41 381 27 51, kom. 572 788 137

anyga@gops-lopuszno.pl

Świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne; Świadczenia z funduszu alimentacyjnego; stypendia socjalne
10. Anna Lesiak Z-c kierownika; pracownik socjalny 41 39 14 282; kom. 572 788 137

e-mail: alesiak@gops-lopuszno.pl

11. Zofia Zimna Inspektor ds. świadczeń rodzinnych 41 39 14 282; kom. 572 788 137

e-mail: zzimna@gops-lopuszno.pl

12. Edyta Jas Pracownik socjalny 41 39 14 282; kom. 572 788 137

e-mail: ejas@gops-lopuszno.pl

13. Elżbieta Jarząbek Opiekunka domowa 41 39 14 282
14. Bogusława Kaniowska Opiekunka domowa
15. Małgorzata Wamil Opiekunka domowa
16. Beata Wypychowicz Opiekunka domowa
17. Lidia Gołuch Opiekunka domowa
18.

19.

Anna Kałka

Edyta Łukasik

Opiekunka domowa

Opiekunka domowa

20. Krzysztof Kaczmarczyk Kierowca
Kluby Seniora
21. Magdalena Klimczak Opiekun Klub Seniora Eustachów
22. Ewelina Szcześniak Opiekun Klub Seniora Gnieździska

GOPS ŁOPUSZNO

Łopuszno, ul. Strażacka 12

Godziny pracy 7.30 – 15.30