Protokół z otwarcia ofert

Protokół  z otwarcia ofert  ZAPYTANIE OFERTOWE  z dnia 31.05.2021 w trybie zapytania ofertowego, zgodnie z zasadą konkurencyjności PROCEDURA zakupu i dostawy doposażenia dla 5 Placówek Wsparcia Dziennego w ramach Projektu „Placówki Wsparcia Dziennego w Gminie Łopuszno”

Plik: Doc20210723215958