Centrum Usług – Współpraca Na Rzecz Społeczności Lokalnej - Plakat - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie