Dokumenty do pobrania – świadczenia rodzinne i opiekuńcze

I. Świadczenia rodzinne:

https://www.gov.pl/web/rodzina/iii-zasilek-rodzinny

II. Specjalny zasiłek opiekuńczy:

https://www.gov.pl/web/rodzina/vi-specjalny-zasilek-opiekunczy1111

III. Świadczenie pielęgnacyjne:

https://www.gov.pl/web/rodzina/vii-wiadczenie-pielegnacyjne111

IV. Zasiłek pielęgnacyjny:

https://www.gov.pl/web/rodzina/v-zasilek-pielegnacyjny111

V. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka:

https://www.gov.pl/web/rodzina/11iv-jednorazowa-zapomoga-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-tzw-becikowe

VI. Świadczenie rodzicielskie:

https://www.gov.pl/web/rodzina/viii-wiadczenie-rodzicielskie111

VII. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu – Program „Za Życiem”

https://www.gov.pl/web/rodzina/ix-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano111