Zespół interdyscyplinarny

Członkami zespołu są przedstawiciele: pomocy społecznej, policji, oświaty, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, ochrony zdrowia, kuratorzy sądowi i przedstawiciele organizacji pozarządowych działających na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W skład zespołu mogą też wchodzić prokuratorzy.

Skład Zespołu:

 1. Przewodniczący Zespołu – Łuszczyński Mariusz  Kierownik GOPS w Łopusznie tel. 516 286 221
 2. Zastępca – Serafin Barbara – pracownik socjalny GOPS w Łopusznie tel. 41 39 14 282;   572 792 983
 3. Sekretarz – Stachura Ewelina – pracownik socjalny GOPS w Łopusznie tel. 41 39 14 282;   572 792 983
 4. Barbara Kowalczyk – Bernat GOZ w Łopusznie tel. 41 39 14 027
 5. Wioleta Kramarczuk – Asystent rodziny GOPS w Łopusznie tel. 41 39 14 282;   572 792 983
 6. Dorota Bała – Dudek – pedagog szkolny Szkoła Podstawowa w Gnieździskach  41 391 60 26
 7. Domagała Edyta – PCPR Kielce tel. 664 713 394
 8. Ilona Picheta – pedagog szkolny Szkoła Podstawowa w Łopusznie tel. 41 391 40 20
 9. Joanna Miśta – Nyga – nauczyciel SP w Dobrzeszowie  tel. 41 391 36 33
 10. Ewa Janowska Dzwonek – nauczyciel ZS w Łopusznie filia w Grabownicy
 11. Mróz Kamil – dzielnicowy KP w Strawczynie 41 349 36 97
 12. Ewelina Bernat – GKRPA w Łopusznie
 13. Agnieszka Przepióra – dyrektor ZS w Łopusznie filia w Lasocinie
 14. Magdalena Zug – kurator Sąd Rejonowy we Włoszczowie