STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024

STYPENDIUM SZKOLNE NA ROK SZKOLNY 2023/2024 Wnioski o stypendium szkolne na rok szkolny 2023/2024 wraz z dokumentami potwierdzającymi dochód w rodzinie ucznia z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku  (sierpień 2023r.) należy składać od 01 września 2023r. do 15 września 2023r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie ,ul. Strażacka 12. W przypadku słuchaczy kolegiów do 15 października 2023r. Stypendium szkolne …

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością – nabór wniosków

  Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, iż w dniu 16.08.2023 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego − edycja 2024 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego. Na realizację Programu Minister przeznaczył kwotę 505 000 000,00 zł (słownie: pięćset pięć milionów złotych, …

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla

Ogłoszenie o sprzedaży końcowej węgla Na podstawie art. 14a ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. poz. 2236 z późn. zm.) w związku z zakończeniem dnia 30 kwietnia 2023 r. sprzedaży preferencyjnej paliwa stałego na terenie gminy, Burmistrz Miasta i Gminy Łopuszno informuje, że od …

500+ nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski można składać za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach wyłącznie przez Internet za …

Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2023r.

Urząd Miasta i Gminy Łopuszno informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w 2023 roku. Wnioski o zakup prosimy składać na piśmie w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie, ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wówczas niezbędne jest opatrzenie wniosku  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). UWAGA!!! W …

Informacja dla ubiegających się o preferencyjny zakup paliwa stałego do dnia 31.12.2022 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada 2022 r. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Łopuszno informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. (art. 34 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy). Gmina Łopuszno informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o zakup …