INFORMACJA

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, że od dnia 3 czerwca 2024 roku zmieniają się godziny pracy Ośrodka. W poniedziałki MGOPS będzie czynny w godz. od 10 – 18.

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste Powietrze”

Korzystaj z programu „Czyste Powietrze” uważnie. Wybieraj sprawdzonych wykonawców. Uważaj na oferty składane przez akwizytorów i sprawdzaj, co podpisujesz. Pamiętaj, że dotacja z programu „Czyste Powietrze” przysługuje Tobie, a nie wykonawcy. Instalowanie nowego urządzenia grzewczego jest skuteczne tylko w ocieplonym domu. Zapraszamy do zapoznanie się z ostrzeżeniem Ministra Klimatu i Środowiska umieszczonym w poniższym linku: https://czystepowietrze.gov.pl/wazne-komunikaty/ostrzezenie-dla-wnioskodawcow-i-beneficjentow-programu-czyste-powietrze?fbclid=IwAR18Tq-5k7iO59EtmnclASYaO5gLtf36QyhJUdY0IkCNaar5wNNNgd2dbbk_aem_AUEBqdRZ8sViPWhHYtOUxL_xUMVuhNFiAm92YbMxkOT4BszaYZRA9gjrtVaNk208aJ1pjSwy1rElP_aheSTolyoB

Świadczenie wspierające

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadziła nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi świadczenia wspierającego dostępnymi w poniższym liku: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace

Dodatek osłonowy

DODATEK OSŁONOWY Dodatek osłonowy wprowadzono ustawą z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym. Wnioski o dodatek osłonowy można składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łopusznie, ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno oraz za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dodatek osłonowy przysługuje za okres od dnia 1 stycznia 2024r. do dnia 30 czerwca 2024r. i jest wypłacany …