Informacja dotycząca preferencyjnego zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w 2023r.

Urząd Miasta i Gminy Łopuszno informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o zakup preferencyjny paliwa stałego w 2023 roku. Wnioski o zakup prosimy składać na piśmie w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie, ul. Strażacka 12, 26-070 Łopuszno lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (wówczas niezbędne jest opatrzenie wniosku  kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym). UWAGA!!! W …

Informacja dla ubiegających się o preferencyjny zakup paliwa stałego do dnia 31.12.2022 r.

W związku z wejściem w życie z dniem 3 listopada 2022 r. ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2236) Gmina Łopuszno informuje o przystąpieniu do zakupu paliwa stałego do dnia 31 grudnia 2022 r. (art. 34 ust. 1 przywołanej wyżej ustawy). Gmina Łopuszno informuje, iż rozpoczyna nabór wniosków o zakup …

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łopuszno na lata 2023-2028.

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łopuszno w zakresie opinii i uwag dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łopuszno na lata 2023-2028. Zgodnie z Zarządzeniem Nr 99/2022 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 07.11.2022 roku ogłaszam konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łopuszno na …

Obraz przedstawia postać człowieka poruszającegocą sie na wózku inwalidzkim oraz dwie postaci stojące obok.

Program „Asystent osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Rozpoczął się nabór wniosków w ramach programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym dla uczestników Programu: dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze …

Opieka wytchnieniowa – edycja 2023

Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowana do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego, które wymagają usługi opieki …

Informacja dotycząca sprzedaży węgla przez Gminę Łopuszno

Informacja dotycząca sprzedaży węgla przez Gminę Łopuszno W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla  za pośrednictwem samorządów informujemy, że Gmina Łopuszno przygotowuje się do przystąpienia do tego programu. Projekt ustawy, który jest procedowany ma pozwolić samorządom na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych w cenie maksymalnej 2000 zł brutto za tonę. Maksymalna ilość na gospodarstwo zarejestrowane …

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łopuszno

Szanowni Państwo: Miło nam poinformować, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie przystąpił do przygotowania Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla naszej Gminy. Na potrzeby opracowania tego dokumentu strategicznego zarządzeniem NR 73/2022 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 15 września 2022 r powołany został  zespół  ds. opracowania Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Łopuszno na lata …