Obraz przedstawia postać człowieka poruszającegocą sie na wózku inwalidzkim oraz dwie postaci stojące obok.

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021”

Nabór wniosków do programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2021” Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” adresowany jest do: dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień …

Program “Opieka wytchnieniowa” edycja 2021

Program ,,Opieka wytchnieniowa – edycja 2021” Program „Opieka wytchnieniowa” jest adresowana do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do …