Świadczenie wspierające, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Świadczenie wspierające

1 stycznia 2024 r. weszła w życie ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o świadczeniu wspierającym, która wprowadziła nowe rozwiązania w systemie świadczeń dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów.

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi świadczenia wspierającego dostępnymi w poniższym liku:

https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenie-wspierajace