INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że od 01 września 2016 r. do 15 września 2016 r. przyjmowane będą wnioski o przyznanie stypendium szkolnego dla uczniów na rok szkolny 2016/2017.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami umieszczonymi w zakładce STYPENDIA SOCJALNE.