Uwaga !!!

Osoby pobierające zasiłek rodzinny na dziecko uczęszczające do szkoły średniej do 9 września 2016 r. zobowiązani są  przedłożyć zaświadczenie ze szkoły potwierdzające kontynuowanie nauki.