Wydawanie żywności dnia 29 marca 2019

Wydawanie żywności dnia 29 marca 2019, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Stowarzyszenie START / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informują, że dnia 29 marca 2019r. będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2018/2019 w godzinach od 9:00 do 12:00.