Wydawanie żywności dnia 18 kwietnia 2019

Stowarzyszenie START / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informują, że dnia 18 kwietnia 2019r. będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2018/2019 w godzinach od 9:00 do 11:00.