Informacja o wcześniejszym terminie wypłaty świadczeń rodzinnych i wychowawczych

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że świadczenia rodzinne i wychowawcze w miesiącu kwietniu 2019 r. zostaną wypłacone we wcześniejszym terminie tj. dnia 18.04.2019r.