Wydawanie żywności dnia 28.02.2019

Stowarzyszenie START / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informują, że dnia 28 lutego 2019r. będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2018/2019 w godzinach od 9:00 do 12:00.