Konsultacje Społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łopuszno na lata 2023-2028., Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Konsultacje Społeczne w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łopuszno na lata 2023-2028.

INFORMACJA O KONSULTACJACH SPOŁECZNYCH

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych z mieszkańcami gminy Łopuszno w zakresie opinii i uwag dotyczących projektu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łopuszno na lata 2023-2028.


Zgodnie z Zarządzeniem Nr 99/2022 Wójta Gminy Łopuszno z dnia 07.11.2022 roku ogłaszam konsultacje społeczne w sprawie Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łopuszno na lata 2023-2028.

  1. Planuje się przeprowadzić konsultacje społeczne w terminie:

Od dnia 15 listopada 2022 r do dnia 05 grudnia 2022 roku.

  1. Zarządzenie Wójta Gminy Łopuszno w sprawie konsultacji, Projekt Strategii oraz elektroniczny Formularz Konsultacji Społecznych dostępny jest poniżej.
  2. Projekt Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych wyłożony jest do publicznego wglądu w budynku Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w pokojach „Pomoc środowiskowa” (pracownicy socjalni)  w terminie konsultacji.
  3. Wyniki przeprowadzonych konsultacji zostaną podane do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie na stronie internetowej Gminy Łopuszno, w Biuletynie informacji Publicznej oraz na tablicach ogłoszeń Urzędu Gminy.

Wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących dokumentu Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łopuszno na lata 2023-2028 można uzyskać pod nr tel: 516 286 212

 

Formularz Konsultacji Społecznych https://forms.gle/spg28r5PdSCQWFgi6

Załączniki: 

Projekt strategii:

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Łopuszno projekt

Zarządzenie:

Zarządzenie konsultacje.