Zaproszenie do składania ofert na zadanie „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku – siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie w sezonie grzewczym 2019/2020′

Kierownik GOPS w Łopusznie zaprasza do złożenia propozycji cenowej na wykonanie zadania:  „Usługi wytwarzania i dostawy energii cieplnej do budynku – siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie w sezonie grzewczym 2019/2020”

Załączniki :

Zaproszenie

propozycja cenowa formularz

wzór umowy