Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

INFORMACJA

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym- Podprogram 2019, od dnia 7 października 2019 wydawane będą skierowania dla osób najbardziej potrzebujących niezbędne do otrzymania żywności.

Osoby ubiegające się o przyznanie żywności z Podprogramu 2019 muszą spełnić następujące kryteria dochodowe:

-1402,00 zł-na osobę samotnie gospodarującą,

-1056,00 zł- na osobę w rodzinie.

Celem uzyskania skierowania niezbędnego do otrzymania żywności, prosimy o zgłaszanie się do GOPS w Łopusznie od dnia 7 października 2019 wraz z zaświadczeniami potwierdzającymi wysokość dochodu za miesiąc poprzedzający ubieganie się o skierowanie.                       

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

ul. Strażacka 12

26-070 Łopuszno

Numer telefonu do Ośrodka: 41 391 42 82

Tel. kom. 572 792 983

Jednocześnie z przykrością informujemy, że rozpoczęcie POPŻ Podprogramu 2019 opóźni się o kilka miesięcy. Powodem jest unieważnienie przeprowadzonego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa [KOWR] przetargu na dostarczanie żywności. W związku z tym wszyscy musimy wykazać się cierpliwością, niestety bowiem nie mamy wpływu na przebieg procedur. Możemy mieć jedynie nadzieję, że więcej uchybień nie będzie.

Plik do pobrania:

Oświadczenie do POPŻ