PROJEKT ” Myśląc o rodzinie”

plakat-myslac-o-rodzinie-1

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach we współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łopusznie przystąpił do realizacji projektu „Myśląc o rodzinie”, którego głównym celem jest poprawa jakości funkcjonowania systemu rodzinnego poprzez zwiększenie dostępności usług społecznych oraz wsparcia rodziny  i pieczy zastępczej dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami projektu:  „Myśląc o rodzinie”