Aktywna integracja w gminie Łopuszno

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie…