Aktywna integracja w gminie Łopuszno

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Gmina Łopuszno/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie po raz kolejny przystępuje do realizacji projektu systemowego pn: „ Aktywna integracja w gminie Łopuszno” Okres realizacji projektu od 01 luty 2015 r. do 31 sierpień 2015 r. Priorytet: VII. Promocja Integracji Społecznej Działanie: 7.1. Rozwój i upowszechnianie …