BEZPŁATNA POMOC W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

Od 07 lipca 2015r w gminie Łopuszno powstaje Punkt Pomocy Interdyscyplinarnej dla osób dotkniętych przemocą

Dyżury specjalistów odbywać będą się w Gminny Ośrodku Zdrowia w Łopusznie:

  • w każdy czwartek w godzinach od 16:00 – 18:00 (dyżur specjalisty)
  • w każdy wtorek w godzinach od 15:00 – 16:00 (Dyżury Członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Łopusznie)