500+ nowy okres świadczeniowy, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

500+ nowy okres świadczeniowy

Od 1 lutego 2023 roku rusza kolejny nabór wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres świadczeniowy, trwający od 1 czerwca 2023 roku do 31 maja 2024 roku. Wnioski o świadczenie wychowawcze przyjmuje i rozpatruje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski można składać za pośrednictwem narzędzi dostępnych w ubiegłych latach wyłącznie przez Internet za pośrednictwem jednego z trzech kanałów wnioskowania:
•     portalu PUE ZUS
•     portalu Ministerstwa Rodziny Emp@tia, opcja dla rodziców lub opiekunów, jeśli mają nr PESEL
•     bankowości elektronicznej, jeśli bank ma taką usługę.

Jeśli osoba złoży wniosek o świadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2023 roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do 30 czerwca 2023 roku.  W przypadku wniosków złożonych w kolejnych miesiącach, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia nastąpi w maksymalnym terminie do 3 miesięcy.
Aby zachować ciągłość wypłaty świadczenia wychowawczego i otrzymać świadczenie w miesiącu czerwcu 2023 r. wniosek należy złożyć w terminie do 30 kwietnia 2023r.
Złożenie wniosku do końca czerwca 2023r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od 1 czerwca 2023r.
Natomiast, jeśli osoba ubiegająca się o świadczenie złoży wniosek na nowy okres po 30 czerwca 2023 r. świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.