blog

Informacja dotycząca sprzedaży węgla przez Gminę Łopuszno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Informacja dotycząca sprzedaży węgla przez Gminę Łopuszno

Informacja dotycząca sprzedaży węgla przez Gminę Łopuszno

W związku z możliwością preferencyjnego zakupu węgla  za pośrednictwem samorządów informujemy, że Gmina Łopuszno przygotowuje się do przystąpienia do tego programu.
Projekt ustawy, który jest procedowany ma pozwolić samorządom na dystrybucję węgla dla gospodarstw domowych w cenie maksymalnej 2000 zł brutto za tonę.
Maksymalna ilość na gospodarstwo zarejestrowane w Centralnej Ewidencji Emisyjności  Budynków, którzy zadeklarowali spalanie w swoich piecach węgla wynosi 1,5 tony.
Mieszkańcy zainteresowani zakupem węgla za pośrednictwem gminy powinni złożyć wypełniony druk (załącznik do niniejszej informacji) w Urzędzie Gminy w Łopusznie  w godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godz. od 8:00-16:00). Działania te są niezbędne, w celu rozpoznania potrzeb gospodarstw domowych w zakresie zakupu poszczególnych rodzajów węgla.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu:

41/382 12 52,
41/382 12 43,
41/391 40 01, wew. 37.

O szczegółach będziemy Państwa informować po wejściu w życie ww. ustawy i opublikowaniu wzoru wniosku o zakup węgla na preferencyjnych zasadach.

Załącznik: zakup-wegla-formularz