Ważna informacja dotycząca świadczenia „DOBRY START” (300 Plus)!, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Ważna informacja dotycząca świadczenia „DOBRY START” (300 Plus)!

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, że w dniu 3 czerwca 2021r. weszła w życie ustawa z dnia 15 kwietnia 2021r. o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. poz. 1006).

         Ustawa ta zmienia brzmienie art. 187a ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy, stanowiącego podstawę do wydania przez Radę Ministrów przepisów ustanawiających oraz określających tryb i sposób realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

         W związku z w/w zmianą od 1 lipca 2021r. realizatorem rządowego programu „Dobry Start” będzie Zakład Ubezpieczeń Społecznych i tam należy kierować wnioski o przyznanie świadczenia.

Jak złożyć wniosek o wyprawkę szkolną dla ucznia?

Wszyscy rodzice od 1 lipca 2021 r. mogą składać wnioski

  • przez Portal informacyjno-usługowy Emp@tia,

  • przez bankowość elektroniczną,

  • przez portal PUE ZUS.

wyłącznie w formie elektronicznej; do dnia 30 listopada 2021 r.