Uwaga !!!

Osoby pobierające zasiłek rodzinny na dziecko uczęszczające do szkoły średniej do 10 września 2015 r.  zobowiązani są  do przedłożenia zaświadczenia ze szkoły potwierdzającego kontynuowanie nauki.