Punkt Konsultacyjny w GOPS Łopuszno

Dzięki współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w GOPS w  Łopusznie uruchomiony został punkt konsultacyjny. Przyjmować będą specjaliści: psycholog, pedagog, mediator.

HARMONOGRAM DZIAŁAŃ

Szczegółowe informacje można uzyskać u pracowników socjalnych lub pod numerem tel. /41/ 39-14-282

Punkt Konsultacyjny w GOPS Łopuszno, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie