Projekt: „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”

„Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”

Minimalizacja barier i braków uniemożliwiających samodzielne funkcjonowanie
40 osobom niepełnosprawnym w środowisku lokalnym poprzez zwiększenie dostępu do usług asystenckich, specjalistycznych usług opiekuńczych oraz podniesienie kompetencji 20 opiekunów w szczególności członków rodzin osób niepełnosprawnych – to główny cel projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami zamieszczonymi w załączeniu: 

OGŁOSZENIE O REKRUTACJIOSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DO PROJEKTU PN

centrum asystentury- informacja

Projekt: „Centrum Asystentury Społecznej – Krok w stronę samodzielności”, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie