Profilaktyka zakażenia koronawirusem, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Profilaktyka zakażenia koronawirusem

Podstawowe środki ochronne przeciwko nowemu koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

800 190 590 – numer infolinii Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącej postępowania w sytuacji podejrzenia zakażenia koronawirusem