Pomoc dla rodzin, których dzieci nie uczęszczają do szkoły z powodu jej zamknięcia w związku z sytuacją związaną z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informuje, iż osoby, których dzieci dożywiane są w szkołach na podstawie decyzji wydanej przez tutejszy Ośrodek w okresie zamknięcia placówek edukacyjnych mają możliwość ubiegania się o przyznanie na ten okres pomocy w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności. Wymaga to indywidualnego  zgłoszenia  rodzica/opiekuna do Ośrodka Pomocy Społecznej w Łopusznie i przeprowadzenia postępowania administracyjnego. Wnioski wraz z danymi teleadresowymi prosimy kierować na adres mailowy gops@gops-lopuszno.pl

Wszelkie informacje można uzyskać pod numerami tel: 41 39 – 14 – 282; 572 – 792 – 983