OGŁOSZENIE

Stowarzyszenie START/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informują, że dnia 08 listopada 2018 r. będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2018/2019 w godzinach od 9:00 do 12:00.