blog

Mediacja sposobem na rozwiązywanie konfliktów

Mediacja sposobem na rozwiązywanie konfliktów

Mediacja sposobem na rozwiązywanie konfliktów, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach w październiku ramach Dni Mediacji organizować będzie dyżury na których będzie można skorzystać z porad specjalistów.

Dni Mediacji odbędą się w siedzibie PCPR w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44 oraz w czterech gminach powiatu kieleckiego: w Masłowie, Górnie, Chęcinach oraz Łopusznie.

– Konflikty są nieodłącznym elementem naszego funkcjonowania. Są one nie tyle zagrożeniem dla naszej egzystencji, ile szansą rozwoju. Rozwiązywane w dobry sposób przyczyniają się do poznawania samego siebie, a poprzez to do coraz pełniejszego funkcjonowania w społeczeństwie – mówi Anna Bielna, dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach.

Mediacja polega na konfrontacji zwaśnionych stron w bezpiecznych warunkach przy asyście mediatora, pozwala uczestnikom określić i precyzować kwestie sporne, zmniejszając lub nawet likwidując bariery.

Dyżury pełnione będą w:

1. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach, ul. Wrzosowa 44 Kielce w dniach 14 października 2015r, 20 października 2015r. w godzinach od 10 do 15. Telefon kontaktowy 41-200-17-10.

2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie ul. Włoszczowska 3 w dniu 15 października 2015r. w godzinach od 13 do 17. Telefon kontaktowy 41-391 42 82.

3. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Masłowie, ul Jana Pawła II w dniu 16 października 2015 r. w godzinach od 9 do 14. Telefon kontaktowy 41-311-08-70.

4. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chęcinach, ul. Białe Zagłębie w dniu 19 października 2015 r. w godzinach od 12 do 15. Telefon kontaktowy 41-315-10-54.

5. Urząd Gminy w Górnie, w dniu 23 października 2015 r. w godz. 15 – 18.

Natomiast w dniach 19-20 października 2015r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach zorganizuje warsztaty dla 29 rodzin zastępczych z powiatu kieleckiego pt. „Mediacje i negocjacje jako konstruktywne metody rozwiązywania konfliktów w rodzinach zastępczych”. Podczas warsztatów uczestnicy będą mogli dowiedzieć się na jakie grupy dzielimy konflikty, nauczyć się rozpoznać najczęściej spotykane zachowania w sytuacjach konfliktowych, poznają techniki radzenia sobie z konfliktem oraz będą mogli nabyć umiejętności mediacyjne.

Dzień Mediacji obchodzić będzie także Prokuratura Rejonowa Kielce – Wschód, przy ul. Sandomierskiej w Kielcach. 15 października w godz. od 9 do 14 w siedzibie jednostki dyżury pełnić będzie mediator w sprawach karnych – Halina Chromik.

W Polsce mediacja jest stosunkowo nowym narzędziem, stosowanym w rozwiązywaniu konfliktów. Pierwszy raz termin mediacji wprowadzono do kodeksu postępowania karnego dopiero w 1998 roku.