Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500+), Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Informacja dotycząca świadczenia wychowawczego (500+)

W lipcu 2019 roku zniesiono kryterium dochodowe na rządowe świadczenie wychowawcze.

Świadczenie wychowawcze zaczęło przysługiwać na każde dziecko, niezależnie od dochodu. Warunkiem otrzymania świadczenia 500 plus było złożenie odpowiedniego wniosku w stosownym terminie.

Wraz z nowelizacją ustawy o 500 plus okres rozliczeniowy został wydłużony do 31 maja 2021 roku.

Wcześniej obowiązywał on do końca września następnego roku.

WAŻNE!

Osoby, które otrzymały 500 plus w 2019 roku, nie muszą już składać nowych wniosków w 2020r.

Kolejne terminy składania wniosków o 500 plus dla tych osób

  • od 1 lutego 2021 (drogą elektroniczną),
  • od 1 marca 2021 (drogą tradycyjną).

Zmiany w programie 500 plus nie dotyczą osób, które dopiero zaczynają korzystać z programu 500 plus.