Informacja

Stowarzyszenie START/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie informują, że dnia 24 kwietnia 2018r. będzie wydawana żywność dla osób zakwalifikowanych do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2017/2018 w godzinach od 9:00 do 11:00