Działania towarzyszące w ramach programu POPŻ

Działania towarzyszące w ramach programu POPŻ, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ŁopusznieKielecki Bank Żywności zaprasza na Warsztaty w ramach Działań Towarzyszących POPŻ – podprogram 2016 podopiecznych  Stowarzyszenia „Start” w Łopusznie – korzystających z żywności w Podprogramu 2016 na warsztaty: „Ekonomiczne – Ekonomia Gospodarstwa Domowego” oraz „Kulinarne – Kulinarnie Mocni”  które odbędą się 16 II 2017 o godz. 10.00 w Gminnym Ośrodku Sportowo- Wypoczynkowym ,  ul. Włoszczowska 40. 26-070 Łopuszno.