Decyzja WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20.10.2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Decyzja WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20.10.2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej

Decyzja WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20.10.2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Decyzja WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO z dnia 20.10.2020 w sprawie czasowego zawieszenia działalności klubów seniora, środowiskowych domów samopomocy, warsztatów terapii zajęciowej, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie