Rozeznanie cenowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Rozeznanie cenowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Łopuszno

Rozeznanie cenowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie
Rozeznanie cenowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie
Rozeznanie cenowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi na terenie Gminy Łopuszno, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Załącznik – formularz:

oferta cenowa Łopuszno