Projekt POKL "Aktywna integracja w Gminie Łopuszno" - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie