Program – Rodzina 500 PLUS, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie

Program – Rodzina 500 PLUS

Zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci z dnia 11 lutego 2016 r. (Dz.U. z 2016 poz. 195) do realizacji programu zobowiązane są gminy. Jednostką odpowiedzialną za realizację Programu „Rodzina 500 plus ”  na terenie Gminy Łopuszno będzie Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łopusznie.

Wnioski o przyznanie świadczenia wychowawczego przyjmowane będą od 04 kwietnia 2016 r.  w nowej siedzibie GOPS przy ul. Strażackiej 12, Łopuszno (budynek po byłym posterunku policji).

Zapraszamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi Programu 500 PULS umieszczonymi w zakładce – Świadczenie wychowawcze – Rodzina 500 PLUS na stronie gops-lopuszno.pl